محورهای کنگره:

روانشناسی صنعتی سازمانی
روانسنجی
روانشناسی تربیتی
رویکردهای نوین در روان شناسی تربیتی
روانشناسی کودکان‌ استثنائی‌
نقص توجه و بیش فعالی ، اوتیسم و مشکلات حرکتی، مشکلات شنوایی و بینایی
روانشناسی دین و اخلاق
روانشناسی و فرهنگ
روانشناسی قانونی و جنایی
روانشناسی عملکرد و ورزش
سلامت روانی و ورزش
روانشناسی و فضای مجازی
شناخت، هیجان و تکنولوژی
روانشناسی خانواده و ازدواج
خانواده و مشکلات روان شناختی
روانشناسی کودک و نوجوان
روانشناسی و شناخت اجتماعی
روانشناسی محلی، قومیتی، نژادی و فرهنگی
روانشناشی رفتارهای اعتیادی و عادتی
روانشناسی شهری و رفتار شهروندی
فرآیندهای شناختی و روانشناسی
کاربرد تکنولوژی و تشخیص روانشناختی
مداخلات روانشناختی مبتنی بر تکنولوژی
روانشناسی، علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی
اخلاق حرفه‌ای در روانشناسی
مشاوره
روانشناسی مشاوره و خانواده
تکنولوژی آموزشی-
برنامه ریزی درسی و تحقیقات آموزشی-
مدیریت آموزشی و آموزش الکترونیک
مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)-
سنجش و اندازه گیری( روان سنجی )
و تمامی موضوعات مرتبط